Bilder

Hytta (Norbo og Sørbo)

Låven

Stabburet

Kai, Naust og båter

Kontakt oss

Ekkilsøyveien 206
6530 AVERØY
+47 715 140 00
akviktunet@akviktunet.com